Bij Duijf & van der Ven in Limburg staat uw wens centraal

Contact

Een overlijden van een dierbare is een emotionele gebeurtenis. Helemaal als de dood plotseling daar is. Afscheid nemen en herinneringen maken moeten vaak in korte tijd gebeuren. Bij Duijf & van der Ven staan we u te allen tijde bij om uw verdriet een plaats te geven.

Zelfdoding

Een zelfdoding komt meestal totaal onverwacht en zorgt bij nabestaanden voor een emotionele rollercoaster. Een afscheid kan dan extra zwaar zijn. Het is van belang om zoveel mogelijk ruimte te bieden aan het verdriet en om de wens van de overledene en nabestaanden ten aanzien van een gepaste uitvaart te respecteren. Bij Duijf & van der Ven helpen en begeleiden we u naar een mooi en waardig afscheid.

Euthanasie

Als iemand kiest voor euthanasie, omdat er sprake is van ondraaglijk lijden, dan kiest iemand voor het bewust laten beëindigen van zijn of haar leven. Deze keuze wordt gemaakt op het moment dat de betrokkene over het algemeen nog goed aanspreekbaar is en wanneer er meestal ook ruimte is voor het bespreken van wensen met betrekking tot de uitvaart. Wensen kunnen dan al worden vastgelegd in een voorgesprek. Een voorgesprek creëert meestal rust, want de belangrijkste vragen zijn dan meestal beantwoord.

Euthanasie wordt altijd uitgevoerd door een bevoegd arts. Deze brengt de betrokkene in een diepe slaap waarna een injectie wordt gegeven die zorgt dat de ademhaling stopt. Na het overlijden moet een tweede arts vaststellen of de euthanasie volgens de geldende regels heeft plaatsgevonden. Daarna kunnen nabestaanden contact opnemen met de uitvaartonderneming.

Hebt u vragen omtrent een uitvaart na euthanasie of zelfdoding?

Neem contact met ons op